Taszyzm = Wolność

 

wystawa

12 października – 20 grudnia 2018 r.

 

Wystawa prezentuje polskie malarstwo z lat 50. i początku lat 60. Stanowi próbę określenia różnicy pomiędzy zjawiskiem taszyzmu a informelem – jest to głos w dyskusji na ten temat. Na wystawie pokazujemy prace artystów będących najbliżej idei taszyzmu, takich jak: Alfred Lenica, Tadeusz Kantor, Zdzisław Salaburski, Teresa Tyszkiewicz, Marian Bogusz, Jerzy Kujawski, Maria Stangret, Marek Włodarski, Wanda Paklikowska-Winnicka i inni. Wystawa ma zwrócić uwagę na wielką aktywność twórczą tamtego czasu – pokazać, że wolność w sztuce daje zupełnie nowe możliwości.

Na wystawie oprócz ponad sześćdziesięciu prac malarskich, wypożyczonych ze zbiorów prywatnych i kolekcji muzealnych, pokażemy film pt. Somnambulicy z 1958 roku autorstwa Mieczysława Waśkowskiego i Antoniego Nurzyńskiego powstały we współpracy z Tadeuszem Kantorem.

Głównym celem wystawy jest próba odpowiedzi na pytanie, czym właściwie był taszyzm, czym w latach swojej największej popularności wyróżniał się na tle powstającej ówcześnie w Polsce sztuki, jacy artyści sięgali po charakterystyczne dla taszyzmu środki wyrazu, a także co odróżniało polskie malarstwo taszystowskie od tego zachodniego.

Na jedno z pytań odpowiedzi udzielił Stefan Gierowski, inicjator i pomysłodawca wystawy, aktywny uczestnik życia artystycznego lat 50. i 60.:

„Taszyzm stał się w tych latach hasłem obejmującym całą sztukę malarstwa abstrakcyjnego. Było to wówczas wśród nas słowo znaczące niezawisłość malarstwa w ogóle od wszelkich nacisków”.

Artystki i artyści: Marian Bogusz // Włodzimierz Borowski // Urszula Broll-Urbanowicz // Jan Chwałczyk // Tytus Dzieduszycki // Zbigniew Jaskierski // Tadeusz Kantor // Jerzy Kujawski // Alfred Lenica // Wanda Paklikowska-Winnicka // Ireneusz Pierzgalski // Teresa Rudowicz // Zdzisław Salaburski // Jerzy Skarżyński // Maria Stangret // Marian Szulc // Bogusław Szwacz // Zbigniew Tymoszewski // Teresa Tyszkiewicz // Marian Warzecha // Mieczysław Waśkowski // Marek Włodarski // Jan Ziemski // Rajmund Ziemski

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zapraszamy!

 

 

fotografie – Michał Matejko

Odwiedź Fundację na Instagramie Zobacz nas na FacebookZapisz sie do Newsletter Fundacja