Stefan Gierowski. Z kolekcji Stefana Gierowskiego

 

wystawa

Galeria Atlas Sztuki w Łodzi
16 września – 16 października 2016 r.

 

Od 16 września do 16 października 2016 roku w łódzkim Atlasie Sztuki miała miejsce monograficzna wystawa prac Stefana Gierowskiego. Autorem wystawy – od wyboru prac po sposób ekspozycji w przestrzeni galerii – jest Stefan Gierowski. Obrazy eksponowane w jej ramach pochodzą z okresu od roku 1997 do 2013. Wystawa stanowi wybór ponad 40 prac. Wystawie towarzyszą zawarte w katalogu teksty Jagody Barczyńskiej oraz Stacha Szabłowskiego skupiające się na analizie prac Gierowskiego poprzez biograficzne zawirowania i tematykę jego artystycznych poszukiwań oraz poczuciu koherencji samego artysty, którego pogląd na malarstwo bezprzedmiotowe został uformowany na samym początku jego twórczości i służy mu nieprzerwanie po dziś dzień. Jednocześnie zawartość formalna jego malarstwa jest tak zróżnicowana, że pozwala odbiorcy odkrywać je na nowo z każdym kolejnym obrazem. Prezentacja w łódzkim Atlasie Sztuki pokazuje dzieło wybitnego malarza, który świadomie wykorzystywał różnorodność danych mu środków wyrazu, by mówić o pięknie i radości życia, jak i jego nieodwracalnym i ostatecznym przeznaczeniu.

 

 

fotografie – Atlas Sztuki

Odwiedź Fundację na Instagramie Zobacz nas na FacebookZapisz sie do Newsletter Fundacja