Konfrontacje i Argumenty. Sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło

 

wystawa

20 marca-20 czerwca 2021 r.

 

koncepcja i aranżacja wystawy:
prof. Janusz Zagrodzki

 

Miejsce dla sztuki nowoczesnej, oznaczane przez artystów Galerii Krzywe Koło, pozostaje w bezpośrednim związku z szeregiem kreatywnych działań polskiej awangardy międzywojennej. Muzyką nowych czasów stała się wolność twórczej wypowiedzi. Artyści, nie nawiązując jednoznacznie do żadnego z istniejących już kierunków, jako podstawową zasadę przyjęli twierdzenie: sztuka nie musi wynikać z treści, ale z barwy i formy, wrażliwości i kompozycji, ekspresji i gestu.
Wkład artystów polskich w dokonania twórcze drugiej połowy XX wieku szybko został zauważony i jeszcze szybciej zapomniany. Wynikające z ich działalności przeobrażenia zdolności widzenia i odczuwania ciągle nie znajdują właściwego miejsca w opiniach krytyków i historyków, w świadomości badaczy tego okresu istnieją tylko wirtualnie.

***

Część główną wystawy stanowi zbiór dzieł 12 artystów biorących udział w prezentacji: Konfrontacje 1960. Malarstwo. Rzeźba (Galeria Krzywe Koło, wrzesień 1960), podczas obrad VII Międzynarodowego Kongresu Krytyków Sztuki: Sztuka – narody – świat.
Przypomnienie Konfrontacji poprzedza prolog obejmujący źródła nowoczesności, do których odwoływali się artyści tworzący program Galerii Krzywe Koło, ze specjalnym wyróżnieniem kręgu grupy a.r.
Ostatnia część wystawy stanowi wybór dzieł artystów polskich XX wieku, którzy wraz z innymi twórcami przyczynili się do utrwalenia znaczenia sztuki polskiej wśród dokonań artystów całego świata.

Janusz Zagrodzki

 

artystki i artyści:
Zdzisław Beksiński / Henryk Berlewi / Marian Bogusz / Václav Boštík / Vladimir Boudnik / Urszula Broll / Janusz Maria Brzeski / Tadeusz Brzozowski / Leon Chwistek / Marian Čunderlik / Zbigniew Dłubak / Jan Dobkowski / Tadeusz Dominik / Wojciech Fangor / Jerzy Fedorowicz / Stanisław Fijałkowski / Stefan Gierowski / Zbigniew Gostomski / Jerzy Grzegorzewski / Ryszard Grzyb / Tihamér Gyarmathy / Edward Hartwig / Karol Hiller / Jan Hrynkowski / Jerzy Hulewicz / Maria Jarema / Tadeusz Kantor / Bronisław Kierzkowski / Katarzyna Kobro / Aleksander Kobzdej / Edward Krasiński / Jerzy Kujawski / Lech Kunka / Jan Lebenstein / Alfred Lenica / Jerzy Lewczyński / Julian Lewin / Stanisław Łabęcki / Andrzej Łobodziński / Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska / Zbigniew Makowski / Kazimierz Malewicz / Adam Marczyński / Jarosław Modzelewski / Jerzy Nowosielski / Roman Opałka / Edward Ovčaček / Włodzimierz Pawlak / Andrzej Pawłowski / Teresa Pągowska / Ludmiła Popiel / Piotr Potworowski / Teresa Rudowicz / Zofia Rydet / Bronisław Schlabs / Małgorzata Schuster-Kubicka / Władysław Skotarek / Marek Sobczyk / Kajetan Sosnowski / Henryk Stażewski / Jonasz Stern / Władysław Strzemiński / Szymon Syrkus / Alina Szapocznikow / Samuel Szczekacz / Mieczysław Szczuka / Pinkus Szwarc / Alina Ślesińska / Jan Tarasin / Jerzy Tchórzewski / Teresa Tyszkiewicz / Andrzej Urbanowicz / Miloš Urbásek / Stefan Wegner / Magdalena Więcek / Ryszard Winiarski / Ryszard Woźniak / Jan Jerzy Wroniecki / Andrzej Wróblewski / Jerzy „Jurry” Zieliński / Rajmund Ziemski / Teresa Żarnowerówna

 

koncepcja i aranżacja wystawy: prof. Janusz Zagrodzki
opracowanie graficzne: Tomasz Kędzierski
produkcja: Łukasz Dybalski
koordynacja: Agnieszka Artemiuk-Słonecka
współpraca: Natalia Goździk

prezes zarządu: Łukasz Dybalski

 

Fundacja Stefana Gierowskiego
pl. Dąbrowskiego 8/11, 00-055 Warszawa

czynne:
wtorek-piątek: 11:00-19:00
sobota-niedziela: 11:00-17:00
wstęp wolny

 

fot. Adam Gut

Odwiedź Fundację na Instagramie Zobacz nas na FacebookZapisz sie do Newsletter Fundacja