Stefan Gierowski: Malowanie Dziesięciorga Przykazań

 

cykl wystaw

Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach
12 kwietnia – 30 czerwca 2014 r.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
26 marca – 31 maja 2015 r.

Bazylika Mariacka w Gdańsku
12 czerwca – 13 sierpnia 2015 r.

Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach
11 lutego – 10 marca 2016 r.

 

Dziesięć płócien, których powstanie zainspirowane było Tablicą Dziesięciorga Przykazań anonimowego malarza z końca XV wieku, znajdującą się w gdańskiej bazylice Mariackiej, stanowi jedno z najbardziej reprezentatywnych dzieł Stefana Gierowskiego. Ten imponujący program malarski polega na próbie bezprzedmiotowego przedstawienia każdego z przykazań za pomocą form artystycznych, które mogłyby spełniać funkcje pojęć werbalnych wyrażających ideę.

 

 

fotografie – Adam Tarasiuk

Odwiedź Fundację na Instagramie Zobacz nas na FacebookZapisz sie do Newsletter Fundacja