Fundacja Stefana Gierowskiego
Pl. Dąbrowskiego 8/11
00-055 Warszawa

+48 22 892 00 58
biuro@fundacjagierowskiego.pl

Cele Fundacji

Wspieranie rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa.

Ułatwianie i zwiększanie dostępu do kultury i sztuki.

Ochrona i promocja twórczości Stefana Gierowskiego.

Wspieranie prac nad opisaniem malarstwa polskiego II poł. XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej skupionej wokół Galerii Krzywe Koło.

Ochrona niszczejącego dorobku artystycznego.

Działalność wydawnicza.

Działalność wystawiennicza o charakterze popularyzatorskim.

 

 

Fundacja Stefana Gierowskiego realizując swój program korzysta wyłącznie z własnych środków, dotacji i darowizn.
Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć działanie Fundacji, zachęcamy do wpłaty darowizny na konto:

20 1240 1037 1111 0010 5702 5910 

FUNDACJA STEFANA GIEROWSKIEGO
ul. Batorego 25/1
05-510 Konstancin-Jeziorna

tytułem: darowizna na cele statutowe

Odwiedź Fundację na Instagramie Zobacz nas na Facebook