Fundacja Stefana Gierowskiego
ul. Kredytowa 9
00-056 Warszawa
(wejście od Placu Dąbrowskiego)
+48 22 892 00 58
biuro@fundacjagierowskiego.pl

Cele Fundacji

Wspieranie rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa.

Ułatwianie i zwiększanie dostępu do kultury i sztuki.

Ochrona i promocja twórczości Stefana Gierowskiego.

Wspieranie prac nad opisaniem malarstwa polskiego II poł. XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej skupionej wokół Galerii Krzywe Koło.

Ochrona niszczejącego dorobku artystycznego.

Działalność wydawnicza.

Działalność wystawiennicza o charakterze popularyzatorskim.

Odwiedź Fundację na Instagramie Zobacz nas na Facebook